Pozovite nas

+381/35-281-456

Radno vreme

08:00 - 16:00

E-mail

ZAHTEV ZA KONTAKT

Niskogradnja

Naše građevinske mašine

Posedujemo nekoliko građevinskih mašina (ulti i bagera) koje imamo u posedu nekoliko poslednjih par godina. Uz pomoć njih uglavnom vršimo iskop i utovar rinfuzne robe u naše kamione ili uslužno, u skladu sa Vašim potrebama.

Čišćenje šuta? Nema problema!

Pored utovara i iskopa za Vas obavljamo razne zemljane radove poput krčenja gradilišta i izvoz šuta i ostalih nepoželjnih materijala sa istog.
Imeđu ostalih prikolica za transport rinfuzne robe, posedujemo prikolicu sa pokretnim podom - šuboden.

Takođe, vršimo prodaju i prevoz peska i šljunka na daljim i bližim relacijama.

28

32